Ramowy rozkład dnia

 

Ramowy rozkład dnia dla dzieci młodszych


 

6.30-9.00

Schodzenie się dzieci do przedszkola. Zabawy dowolne służące realizacji pomysłów dzieci. Zabawy integrujące grupę. Ćwiczenia ogólnorozwojowe (np. rozwijające percepcję wzrokową, słuchową grafomotorykę). Rozmowy kierowane na tematy zgodne z zainteresowaniami dzieci. Zabawa ruchowa.

9.00-9.30

Przygotowanie do śniadania. Śniadanie.

9.30-11.00

Realizacja zadań edukacyjnych poprzez zajęcia z całą grupą.

11.00-11.15

Drugie śniadanie.

11.15-12.00

Spacery, zabawy dowolne na placu przedszkolnym lub w sali gimnastycznej , zabawy ruchowe.

12.00-12.30

Przygotowanie do obiadu. Obiad.

12.30-14.30

Leżakowanie

14.30-15.00

Przygotowanie do podwieczorku. Podwieczorek.

15.00-17.00 

Ćwiczenia indywidualne z dziećmi, dostosowane do ich możliwości. Słuchanie opowiadań nauczycieli na podstawie literatury dziecięcej (ewentualne czytanie fragmentów książek). Zabawy dowolne wg. zainteresowań dzieci.

  

Ramowy rozkład dnia dla dzieci starszych

 


6.30 – 9.00

Schodzenie się dzieci do przedszkola. Zabawy dowolne służące realizacji pomysłów dzieci. Zabawy integrujące grupę. Ćwiczenia ogólnorozwojowe (np. rozwijające percepcję wzrokową, słuchową,  grafomotorykę ) Rozmowy kierowane zgodnie z zainteresowaniami dzieci.

9.00 – 9.30

Ćwiczenia poranne. Śniadanie.

9.30 – 11.00

Realizacja zadań edukacyjnych poprzez zajęcia z całą grupą.

11.00 – 11.15

Drugie śniadanie

11.15 – 12.00

Spacery, zabawy dowolne na świeżym powietrzu (np. na placu przedszkolnym, zabawy ruchowe w sali gimnastycznej)

12.00 – 12.30

Przygotowanie do obiadu. Obiad

12.30-12.45

Ćwiczenia relaksacyjne.

12.45 – 14.15

Zabawy dydaktyczne, ćwiczenia graficzne, utrwalanie poznanych wierszy i piosenek. Słuchanie opowiadań nauczyciela na podstawie literatury dziecięcej (ewentualnie czytanie fragmentów książek). Zabawy dowolne na placu lub w sali przedszkolnej.

14.15 – 14.30

Przygotowanie do podwieczorku.

14.30 – 14.45

Podwieczorek.

14.45 – 17.00

Ćwiczenia indywidualne z dziećmi, dostosowane do ich możliwości i potrzeb. Zajęcia dodatkowe dzieci o szczególnych zainteresowaniach.


 

Większą część dnia spędzamy na świeżym powietrzu.
dzisiaj jest
Niedziela

29 listopada 2021

Dzisiaj imieniny: Blazeja, Saturnina
. . . Czytaj wi?cej>>

Przedszkole Skrzacik - Wszelkie prawa zastrzeżone.