Ważne sprawy

 

Zebra­nie Rodzi­ców dzie­ci uczęsz­cza­ją­cych do żłobka

W dniu 25 listo­pa­da 2020r , godz, 16,00 zapra­sza­my na zebra­nie Rodzi­ców dzie­ci uczęsz­cza­ją­cych do żłob­ka . Pro­si­my o potwier­dze­nie swo­jej obec­no­ści sms ‑em nr. Tel. 886325112 do dn. 24 listo­pa­da 2020r .

 

 

dzisiaj jest
Poniedziałek

20 maja 2024

Dzisiaj imieniny: Bazylego, Bernardyna, Aleksandra
. . . Czytaj więcej>>

Przedszkole Skrzacik - Wszelkie prawa zastrzeżone.

Przejdź do paska narzędzi